Reserveer Sportcafe


    Faciliteiten


    Mogelijkheden


    Agenda

 

 

 

SPORTCAFE HUREN?

Direct aanvragen
via deze site!

klik hier voor meer info

Huisregels
Iedere bezoeker, die gebruik maakt van de accommodatie, wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van dit reglement en is verplicht zicht daaraan te houden.

 1. Volg aanwijzingen van het personeel op
 2. Wij verkopen geen alcohol onder de 16 jaar
 3. Het kunnen tonen van legitimatie is verplicht
 4. Hier geldt een rookverbod
 5. Geen eigen consumpties
 6. Geen wapens of drugs
 7. Geen ongewenste intimiteiten
 8. Geen agressie of racisme
 9. Geen hinderlijk gedrag
10. Kleed u correct
11. Geen glaswerk mee de tribune op
12. De directie noch het personeel kan op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel door welk toeval of ongeval ook ontstaan aan de gebruiker of diens eigendommen.
13. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering, verlies, vermissing of verwisseling van kledingstukken, sieraden, geld of geldwaardige papieren of andere voorwerpen.
14. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken.
15. Het is niet toegestaan om honden en/of andere huisdieren in de accommodatie mede te nemen.